Články & návody

Dějiny sklářství v Česku

Prapočátky sklářství

Můžeme skoro říci, že sklo je stejně staré jako civilizované lidstvo. Nejstarší skleněné předměty se našly při různých archeologických výzkumech na Blízkém východě a datují se do doby asi 3 tisíce let před naším letopočtem. Šlo o různé korálky, knoflíky a šperky. To byly prvopočátky světového sklářství.

Postupem času byla výroba skla specifičtější a začaly vznikat složitější předměty a také nádoby. Už ve starověku existovaly nádherné skleněné nádoby a například ve středověku bylo naprosto běžné, že se již zasklívala okna domů – výroba plochých skel tehdy dosáhla svého vrcholu.

České sklářství

Zhruba ve 14. století se začalo prosazovat české sklářství. Docházelo i k rozvoji různých nových technologií a sklářství se dostalo opět na jinou úroveň než kdykoliv dřív. Vznikaly specifické výrobky, například foukané štíhlé číše, o které byl obrovský zájem i v dalších zemích, zejména v těch německých.

16. století přineslo zlom v tom smyslu, že se na sklo začalo malovat. Používaly se na to speciální emailové barvy. Fascinující bylo také dvojité sklo, které mezi svými vrstvami mělo zlatou fólii. Výrobky českých sklářů byly úchvatné a proslavili se jimi po značné části Evropy. Někdy v té době také vznikl takzvaný český křišťál, vyráběla se různá skleněná zvířátka nebo zvláštní vtipné trubičky.

Barevné sklo

V 18. a 19. století se doménou českého sklářství stalo barevné sklo. Oblíbené bylo takzvané rubínové sklo, žluté uranové sklo, mléčné sklo, opálové sklo. Populární bylo také sklo, které díky svému zabarvení cíleně napodobovalo různé drahé kameny – jaspis, onyx a další.

Sklářstvím se živil čím dál větší počet lidí. Nejen ti, kdo ho vyráběli, ale důležití byli i malíři, brusiči nebo rytci. Sklo už nesloužilo jen pro běžné potřeby lidí, ale stalo se cenným a chtěným obchodním artiklem. A byl o něj obrovský zájem.

Známé sklářské osobnosti

V 19. století fungovalo mnoho obchodů a obchodníků se sklem a také na našem území bylo tehdy hodně skláren. České sklo se dostávalo do celé Evropy a postupně i dál do světa a stal ose uznávaným a ceněným.

Sklem se postupně začali zabývat nejen výrobci a ti, kteří tvořili praktické výrobky, ale i různí umělci. Ze skla vznikala různá umělecká díla a někteří umělci se díky svým výrobkům proslavili v mnoha zemích světa. Byli jimi například René Roubíček, Bořek Šípek, Stanislav Libenský nebo Jaroslava Brychtová. A dodnes platí, že české sklo je žádané a obdivované.

Přečtěte si také Sklenice a jak se v nich vyznat nebo Sklo, porcelán nebo keramika: Jak si vybrat?

Fotografie